Si (1879)

Si, der Ton H; sie majeur, H-Dur; si mineur, H-Moll; si bémol, die Note b; si bémol majeur, B-Dur; si bémol mineur, B-Moll. [Riewe Handwörterbuch 1879, 236]