Semitonium (1882)

Semitonium, lateinischer Name des Halbtons, der kleinen Sekunde. Semitonium majus, der größere (diatonische) Halbton (c-des); Semitonium minus, der kleinere (chromatische) Halbton (c-cis). Vergleiche Apotome. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 847]