Accademia (1882)

Accademia, siehe Akademie. [Riemann Musik-Lexikon 1882, 5]