Sonata da Chiesa (1882)

Sonata da Chiesa (italienisch) = Kirchensonate. [Reissmann Handlexikon 1882, 505]