Phantasie (1865)

Phantasie, siehe Fantasie. [Dommer Musikalisches Lexicon 1865, 681]