Animato (1865)

Animato, siehe Animoso. [Dommer Musikalisches Lexicon 1865, 50]